Trawertyn Raciszyn - polski Diament

30/11/2016

Trawertyn Raciszyn MQ 1
Trawertyn Raciszyn MQ 2
Trawertyn Raciszyn MQ 3
Trawertyn Raciszyn MQ 4
Trawertyn Raciszyn MQ 5
Trawertyn raciszyn Projekty 1
Trawertyn raciszyn Projekty 1
Trawertyn raciszyn Projekty 11
Trawertyn raciszyn Projekty 12
Trawertyn raciszyn Projekty 2
Trawertyn raciszyn Projekty 2
Trawertyn raciszyn Projekty 3
Trawertyn raciszyn Projekty 5
Trawertyn raciszyn Projekty 6
Trawertyn raciszyn Projekty 7
Trawertyn Raciszyn Slab
Trawertyn Raciszyn MQ 1
Trawertyn Raciszyn MQ 2
Trawertyn Raciszyn MQ 3
Trawertyn Raciszyn MQ 4
Trawertyn Raciszyn MQ 5
Trawertyn raciszyn Projekty 1
Trawertyn raciszyn Projekty 1
Trawertyn raciszyn Projekty 11
Trawertyn raciszyn Projekty 12
Trawertyn raciszyn Projekty 2
Trawertyn raciszyn Projekty 2
Trawertyn raciszyn Projekty 3
Trawertyn raciszyn Projekty 5
Trawertyn raciszyn Projekty 6
Trawertyn raciszyn Projekty 7
Trawertyn Raciszyn Slab

« »

Nazwa TRAWERTYN pochodzi od łacińskiego “lapis tiburtinus” - kamień tyburtyński, czyli pochodzący z Tibur (obecnie Tivoli), co wiąże się z najbardziej znanym rejonem występowania i eksploatacji we Włoszech, gdzie wydobywany jest od dwóch tysiącleci. Przekrystalizowane wapienie skaliste o nieregularnej kawernistości występują w Polsce jedynie w okolicy Działoszyna. Choć nie są trawertynami w ujęciu petrograficznym, swoją nazwę zwyczajową zawdzięczają niezwykłemu wyglądowi - charakterystycznej porowatości oraz laminacji podobnej do słojów drzew. Dlatego właśnie nazywane są polskimi trawertynami. Eksploatowane w kopalni Raciszyn złoża trawertynu cechuje bardzo wysoka czystość - w granicach nawet 95-99%.

Trawertyny działoszyńskie ze złoża „Zalesiaki” zaczęto eksploatować już podczas drugiej wojny światowej, kiedy to jego zalety szeroko docenili niemieccy architekci. Po wojnie znalazły zastosowanie w budownictwie, drogownictwie i rolnictwie. Dziś, dzięki działalności spółki WKG, znów postrzegane są nie tylko jako materiał użytkowy, ale także cenny i unikalny w skali krajowej materiał dekoracyjny.

Z większych rodzimych realizacji, w których użyto kamienia z Raciszyna, można wymienić budynek jednej z wyższych uczelni w Gnieźnie, gdzie całą elewację zewnętrzną wykonano z surowych płyt trawertynu. Działoszyńskie trawertyny można ponadto rozpoznać w innych budynkach i obiektach inżynierskich na terenie kraju. Są to dworzec Warszawa Śródmieście, Biblioteka Narodowa, tunel Dworca Głównego we Wrocławiu, czy Centrum Kultury „Zamek” oraz gmach Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Do najbardziej znanych obiektów w skali światowej, w których użyto trawertynu, należą Koloseum, fontanna di Trevi, fasada i kolumnada Bazyliki Œświętego Piotra oraz wiele akweduktów rzymskich. Do budowy Koloseum sprowadzano tak wielkie ilości materiału, że musiano wytyczyć specjalną drogę (Via Tiburtina) przeznaczoną do transportu bloków kamiennych. Trawertyn można także zobaczyć na cmentarzu wojennym Monte Cassino, z którego wykonane zostały orły o skrzydłach husarskich, krzyże i płyty nagrobne. Przy jego użyciu wykończono Lincoln Center w Nowym Jorku i Centrum Handlowym ABC w Los Angeles. W największej œświątyni obu Ameryk - Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, w ołtarzu, na wielką skalę użyty został starannie wypolerowany trawertyn z Tivoli.

 
M+Q jest wiodącym dystrybutorem Trawertynu Raciszyńskiego w Polsce .

 

Aktualny Stan Magazynowy dostępny w linkach poniżej (aktualizowany co godzinę):

>> Trawertyn Raciszyn Cross Cut <<

>> Trawertyn Raciszyn Vein Cut <<

 

Publikacja: 30/11/2016