Zapraszamy do zarejestrowania się w systemie e-Katalogu Kamieni M+Q. Aktywne konto daje dostęp do aktualnych Stanów Magazynowych M+Q (ilości podane w m2). Aby uzyskać dane do logowania prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marble & Quartzite Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jaroszowie (58-120 Jaroszów 129B). Dane osobowe przetwarzane będą: w celu założenia konta użytkownika w e-Katalogu, udostępniania użytkownikowi informacji o stanach magazynowych administratora oraz informacji o nowych funkcjonalnościach e-Katalogu, a jeśli wyrażono zgodę, również w celach marketingowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i/lub prawnie uzasadnionego interesu administratora (udostępnianie informacji o stanach magazynowych jedynie zarejestrowanym użytkownikom), tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f rodo.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wiąże się z brakiem uzyskania dostępu do e-Katalogu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane będą ww. celach do czasu usunięcia konta, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych bądź wycofania zgody (gdy udzielono zgody). Odbiorcami danych będą wyłącznie pracownicy administratora.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Copyright © 2019 M+Q. All rights reserved. Site design by Coal Creative