Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, bądź chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów, zachęcamy do kontaktu
z jednym z naszych oddziałów:Siedziba firmy

Marble & Quartzite Polska sp. z o.o.

58-120 Jaroszów 129B
tel. +48 74 855 8600
fax +48 74 855 8490

Marble & Quartzite Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jaroszowie, 58-120 Jaroszów nr 129B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085365, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000.00 zł, posługująca się nadanym numerem identyfikacji podatkowej: 8512694843, numerem REGON: 812053597

Formularz kontaktowy

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marble & Quartzite Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jaroszowie (58-120 Jaroszów 129B). Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub w celu odpowiedzi na inne zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie. Odbiorcami danych są wyłącznie pracownicy administratora. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • kamien_1.jpg
  • kamien_2.jpg
  • kamien_3.jpg
  • kamien_4.jpg
  • kamien_5.jpg
  • kamien_6.jpg

Copyright © 2019 M+Q. All rights reserved. Site design by Coal Creative