Masz pytania? Zadzwoń: lub kontakt@mqpolska.pl

 

[Dane Administratora]
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Marble & Quartzite Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jaroszowie (58-120 Jaroszów 129B), KRS: 0000085365, NIP: 8512694843, REGON: 812053597, (dalej jako: Administrator), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[Sposób przetwarzania danych]
Przetwarzamy Państwa dane w sytuacjach w których:

 1. kontaktują się Państwo z nami, np. korespondencyjnie, e-mailowo, telefonicznie, przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://mqpolska.pl/kontakt;
 2. są Państwo naszymi kontrahentami lub klientami, albo pracownikami, bądź współpracownikami naszych kontrahentów lub klientów;
 3. korzystają Państwo z naszych działań marketingowych, w szczególności zapisali się Państwo na nasz newsletter.

[Cele przetwarzania danych]
Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane do Administratora z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

[Kategorie odbiorców danych]
Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. pracownikom;
 2. współpracownikom;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: hostingu, informatyczne, prawne, księgowe etc.

[Czas i forma przetwarzania]
Państwa dane osobowe przechowywane będą na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Dane są przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację jako osoby, której dotyczą.

[Środki techniczne i organizacyjne]
Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

[Państwa prawa]
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. dostępu do treści danych (np. jakie dane przetwarzamy),
 3. sprostowania danych (np. w przypadku gdy nie są zgodne z prawdą),
 4. usunięcia danych (np. gdy naruszają przepisy prawne),
 5. ograniczenia przetwarzania danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. przenoszenia danych, które dostarczyli Państwo Administratorowi oraz które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się np.  na podstawie zgody lub umowy,
 8. udostępnienia kopii danych,
 9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

[Profilowanie gromadzonych danych]
Administrator nie profiluje Państwa danych osobowych.

[Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy]
Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych znajdujących się w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

[Polityka Cookies]
Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

[Typy plików cookies]
a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

[Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach]
a) konfiguracji serwisu;
b) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
d) uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;
e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;
f) optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
g) analiz i badań oglądalności.

[Zmiana polityki prywatności i cookies]
Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.

Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Copyright © 2022 M+Q. All rights reserved. Site design by Coal Creative