Masz pytania? Zadzwoń: lub kontakt@mqpolska.pl

If you are interested in our offer, or would like to get detailed information about the products offered, we encourage you to contact one of our salons.Headquarters

Marble & Quartzite Polska sp. z o.o.

58-120 Jaroszów 129B
tel. +48 74 855 8600


Marble & Quartzite Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jaroszowie, 58-120 Jaroszów nr 129B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085365, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000.00 zł, posługująca się nadanym numerem identyfikacji podatkowej: 8512694843, numerem REGON: 812053597

Contact Form

  • kamien_1.jpg
  • kamien_2.jpg
  • kamien_3.jpg
  • kamien_4.jpg
  • kamien_5.jpg
  • kamien_6.jpg

Copyright © 2022 M+Q. All rights reserved. Site design by Coal Creative